webquestionaire


Beste OMI-deelnemers,
Om de activiteiten van OMI actueel te houden en zo goed mogelijk in te kunnen spelen op de behoeften van deelnemers is er een korte questionaire opgesteld. Het invullen van de questionaire duurt ongeveer twee minuten en de uitkomsten worden gebruikt voor de afstemming van het OMI jaarplan voor 2009. Alvast bedankt voor de medewerking.

Met vriendelijke groet,
Paul Brackel