Gebruik van mobiel internet

In de recente studie The Next Web 2009 van Ruigrok Netpanel wordt aan een panel van duizend mensen vragen gesteld over het gebruik van Mobiel Internet. Daarin zitten een paar interessante conclusie verscholen.


1.    Resultaten van het onderzoek
Van de totale populatie heeft 49% een telefoon geschikt voor Mobiel Internet (verder MI te noemen), ongeveer gelijk verdeeld over mannen (51%) en vrouwen (47%), en vooral (66%) bij jongeren, iets minder (55 %) bij mensen tussen 35 en 55 jaar en veel minder bij ouderen van 55 jaar en ouder (28%).

Opmerkelijk is dat van de van de mensen die nu geen voor MI geschikte telefoon heeft (51% van de populatie), slechts 11% (!) zegt dat ze van plan zijn zo’n telefoon in het komende jaar aan te schaffen en 80% daar zeer waarschijnlijk niet toe over zal gaan.

Van de bezitters van een voor MI geschikte telefoon gebruikt 60% mobiel internet nooit (dat is 78% bij ouderen en 73% bij vrouwen), 15% meer dan eens per maand en tot eens per week en 12 % een of meerdere keren per dag.

De kosten blijken de belangrijkste factor te zijn waarom MI niet gebruikt wordt (54%), daarna volgt ‘ik heb er geen behoefte aan’ (50%) met op de derde plaats (25%) volgt ‘het scherm is te klein’ (meerdere antwoorden waren mogelijk).

Slechts 28 % van de groep met een geschikt toestel heeft een data abonnement (35% man; 20% vrouw). Dat betekent dat 72 % MI gebruikt tegen onnodig hoge kosten.

Wat betreft het gebruiksmoment van MI antwoordt 54 % dat ze MI gebruiken ‘als ze moeten wachten’, een derde ‘thuis, in mijn vrije tijd’ en 31% in het openbaar vervoer, 18 % op het werk en 13% in de auto en 10% ‘altijd en overal’.

De content die vooral met MI opgehaald wordt is privé e-mail (53%), nieuws lezen (49%), zoeken (48%) en het weer (44%). Op plaats 4 en 5 volgen reisinformatie (29%) en navigatie (26%).


2.    Discussie

  • Het typische profiel van de MI gebruiker wordt wederom bevestigd. De hoog frequente gebruiker (meerdere keren per dag) is een jongere man met een middelbare of hogere opleiding. Vrouwen en ouderen blijven significant achter.
  • Zorgelijk is dat de mensen die een geschikte telefoon heeft dat 60 % dat nooit gebruikt voor toegang tot internet. Dat percentage is ook vrij stabiel door alle categoriën heen. Dit duidt mijns inziens vooral op onwetendheid bij deze toch wel heel grote groep over herkenbaarheid en nut van MI.
  • Van de aktieve gebruikers van MI heeft 50 % geen behoefte het vaker te gebruiken. Dat komt mogelijk voort uit dat men de perceptie heeft dat de kosten veel te hoog zijn. En dat klopt ook wel want tenminste 63 % van de gebruikers van MI heeft geen databundel (en betaalt geheel variabel tarief) !! We weten uit GfK cijfers dat ca. slechts 1 op de 7 telefoons verkocht wordt met een databundel erbij.
  • Qua aard van de opgevraagde informatie van MI gaat om het zgn. ‘snacken’: even kijken naar . . de voetbal uitslagen, het weer, een adres of telefoon-nummer, hoe laat gaat de trein, wat is er in Apeldoorn gebeurd, wat kost dit huis, enz.  Op Koninginnedag gingen de bezoekscijfer van NU.nl en NOS à la minute met een faktor 10 omhoog.
  • Het moment van MI gebruik duidt erop dat MI ook een time killer is. (Let maar eens op bij een presentatie – als het niet interessant meer is, komen de mobiele telefoons direkt tevoorschijn).

3.    Analyse

  • Algemene awareness bij de consument over het bestaan en nut van MI is nog betrekkelijk laag.
  • Bij de verkoop van nieuwe telefoons, moeten aanzienlijk meer databundels verkocht kunnen worden.
  • Meer attractieve content is nodig, o.a. door content partijen die nu nog aan de kant staan

 

Paul Brackel
25 mei 2009