Gebruik van ‘internet op je mobiel’ verdubbelt in 1 jaar

Recent onderzoek van The NextWeb / Ruigrok Netpanel bevestigt wat we eigenlijk al wisten: het gaat nu heel hard met de groei van internet op je mobiel.

Terwijl het aantal mensen dat een voor internet geschikte handset heeft volgens dit onderzoek nauwelijks gestegen is (van 40 % in 2009 naar 41 % dit jaar), is binnen deze groep het % bezitters dat de handset eens of vaker maand gebruikt voor toegang tot internet gestegen van 28% naar 52 % !!

Per saldo betekent dit dat het gebruikspercentage van de totale populatie daarmee in 1 jaar stijgt gestegen van 11 naar 21 %, of wel er zijn in ons land 3 à 3.5 miljoen gebruikers van mobiel internet (gebruik eens per maand of vaker).

Ook vliegen de smartphones de winkel uit: éénderde van de verkochte handsets is nu een smartphone. Dat zijn er zo’n slordige 1,5 miljoen nieuwe, voor internet geschikte, handsets per jaar.

Conclusie: Mobiel internet heeft haar kritische massa bereikt en gaat mainstream !


Laat een bericht achter