OMI² doelstelling

OMI² heeft als doelstelling bijdragen aan het versnellen van de ontwikkeling van mobiele diensten.

Hiervoor richt OMI² zich in eerste instantie op het vergroten van de aanbodkant, dus content en diensten op je mobiele telefoon. Veel partijen met sterke merken en succesvolle internet activiteiten hebben de stap naar een mobiele pressence nog niet gemaakt. Dit ondanks de aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid dat het gebruik van mobiele diensten door de consument verder sterk zal toenemen.

Het uitgangspunt van OMI² is: meer diensten betekent meer relevantie voor de consument. De kans dat de consument mobiele diensten zal ontdekken en gaan gebruiken neemt daarmee toe. Meer consumenten betekent meer massa, meer kansen en dit zal de ontwikkeling van mobiele diensten versnellen.

Concreet wil OMI² nog niet actieve partijen stimuleren de stap naar mobiel te maken door ze te informeren en te inspireren. OMI² publiceert kennis, brengt partijen met elkaar in contact en stelt haar leden in staat samen te werken aan standaarden en optimale marktomstandigheden.