Cluster MMC

Door het wegvallen van een aantal technische en commerciële beperkingen, die de grote doorbraak van Mobiel Internet de afgelopen jaren steeds vertraagden, begint het daadwerkelijke gebruik van mobiele websites in Nederland nu serieuze vormen aan te nemen. De introductie van betaalbare flat fee abonnementen (mobiel internetten voor een vast bedrag per maand), de komst van steeds betere telefoontoestellen en de beschikbaarheid van zoekmachines als Google Mobile hebben dit proces versneld. Naar verwachting zet de toename van het gebruik de komende jaren alleen maar verder door. Niet alleen meer mensen zullen hun weg naar Mobiel Internet vinden, maar gebruikers zullen dat ook steeds vaker doen, op alle momenten van de dag.

Gebruikers vinden hun weg naar het mobiele Internet steeds beter en regelmatiger. Dit biedt vanzelfsprekend grote kansen voor de belangrijke spelers op het ‘vaste’ Internet. In hoeverre worden die kansen echter al benut? Sluit het mobiele contentaanbod aan bij de groeiende vraag van gebruikers?

Deze vragen inspireerde het OMI2  tot het initiëren van het rapport ‘Mobiel Internet in Nederland 2008: gebruik mobiele sites het web achterna?‘.