Activiteiten

OMI² activiteiten

Deelnemersbijeenkomsten – alleen voor OMI² leden
8 maart, 20 juni & 23 oktober 2012
Dit zijn drie bijeenkomsten waar inspirerende cases worden gepresenteerd ‘door en voor leden’. Alle OMI² leden krijgen sprekersruimte voor een inspirende bijdrage die naar hun inzicht grensverleggend, innovatief of toekomst-bepalend is.

Terugblik:

OMI² verslag 8-3-2012
OMI² verslag 20-6-2012

Speerpunten 2012 en overige bijeenkomsten
Naast de regulier deelnemersbijeenkomst zal OMI² zich in 2012 richten op mobile advertising en mobiel betalen. Deze onderwerpen zullen in aparte sessies worden opgepakt door OMI² deelnemers die daar behoefte aan hebben. OMI² faciliteert deze overleggen. Overigens is er enige tijd geleden een white paper geschreven over mobile payments. Zie downloads voor de publicatie.

Externe bijeenkomsten:
Naast de deelnemersbijeenkomsten werkt OMI² als een soort branchevereniging met partijen/evenmenten. Waarbij OMI² zich aansluit wordt gedurende het jaar ingevuld. Waarschijnlijk zal OMI² in ieder geval wel aanwezig zijn bij Mobile Convention Amsterdam (8 mei 2012)